...

By: Thai Nichias | Oct 21, 2023 | CSR


CSR ประจำปี 2566- ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ณ นครนายก

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำกิจกรรมที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าเเละพันธุ์พืช จังหวัดนครนายก ร่วมสนับสนุนในการซื้ออาหารสัตว์ ทั้งพวกผัก ผลไม้ รวมทั้งเนื้อไก่สำหรับเสือ เพื่อนำไปใช้ในการดูเเลสัตว์ป่าจำนวนมากกว่าพันชีวิต ประกอบด้วย เสือโคร่ง หมีควาย ลิงเเสม ลิงกัง นาก สุนัขจิ้งจอก อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และต่อด้วยกิจกรรมปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยหนังสติ๊ก ทั้งเมล็ดมะค่าโมง และ เมล็ดลาน หรือ ลูกลาน เมื่อยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เข้าไปตกในป่าจะงอกงามเติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติ และยังเป็นทั้งอาหารให้สัตว์ป่า และช่วยให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น