...

By: Thai Nichias | May 10, 2023 | CSR


CSR ประจำปี 2566- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 10 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม CSR ประจำปี 2566 ทางบริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล  ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมให้พนักงานรวบรวมเสื้อผ้าเพื่อบริจาค โดยวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปส่งมอบเสื้อผ้าเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงาอีกเช่นเคย