...

By: Thai Nichias | Dec 10, 2021 | CSR


CSR ประจำปี 2564 -ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ณ มูลนิธิเพื่อนชนเผ่าเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

CSR ประจำปี 2564, ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมบริจาค Gift voucher และข้าวสาร ให้กับหมู่บ้านชาวชนเผ่า อาธิ AKHA, YAO, LAHU, KAYAW และ LONG NECK ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบกับนักเที่ยวที่มีน้อยลง พวกเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผ่านสถานณ์นี้ไปด้วยกัน