...

By: Thai Nichias | Feb 20, 2021 | CSR


CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ครั้งที่1  ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติให้พนักงานร่วมกันปล่อยปูที่หายเตยงาม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวิทยากรจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมาเป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากปล่อยปู อ่าวนาวิกโยธิน ยังมีให้ปล่อยฉลาม, ปลานีโม และลูกปูไข่อีกด้วย ซึ่งกิจจะกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ