เกี่ยวกับเรา

THAI NICHIAS INTERNATIONAL CO., LTD.

ประวัติ

บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์ TOMBO ในประเทศไทย โดยธุรกิจของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์ TOMBO อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 2540 จากนั้นได้ก่อตั้งเป็น บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และแยกตัวออกมาจาก บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด จึงหันไปมุ่งเน้นธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากการแยกตัวดังกล่าว

THAI NICHIAS INTERNATIONAL CO., LTD.

89 AIA Capital Center ชั้น 11 ยูนิต 1107 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

6,000,000 บาท

8 สิงหาคม 2557

วิสัยทัศน์ &

หน้าที่

"ปรัชญาของ NICHIAS" คือการประกาศความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท NICHIAS ที่ได้มีส่วนร่วมกับสังคมในระดับโลก ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลายในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนและเทคโนโลยีการป้องกันความร้อน

"คำสัญญาของเรา" เป็นตัวกำหนดทัศนคติของเรา ทั้งทางด้านความคิดและด้านการกระทำ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน ที่จะต้องให้ความสำคัญกับกิจกรรมในแต่ละวันของเรา รูปสามเหลี่ยมกลับหัวในสัญลักษณ์พื้นหลังขององค์การของเราสื่อถึง แนวคิดการบริหารองค์การแบบพีระมิดกลับหัว ซึ่งเป็นลักษณะการบริหารองค์การของกลุ่มบริษัท NICHIAS โดยมีกิจกรรมในแต่ละส่วนอยู่ด้านบน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ด้านล่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การประกันคุณภาพ

ผ่านระบบการตรวจสอบคู่โดยแผนกธุรกิจและสำนักงานใหญ่ของ NICHIAS ทำให้มั่นใจได้ถึงการประกันคุณภาพของ NICHIAS

ที่ NICHIAS การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจทั้งหมดมีการประกันคุณภาพ เพื่อให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ แผนกประกันคุณภาพของสำนักงานใหญ่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งบริษัท ในเวลาเดียวกัน ได้มีการดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมเหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

ความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเราคือพื้นฐานของการประกันคุณภาพ

ต้นกำเนิดของการประกันคุณภาพของเราไม่อยู่เพียงแค่ในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แต่ยังอยู่ในพนักงานทุกคนและทุกคนภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเรา พนักงานของเราทำงานทุกวัน เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยความยึดมั่นในเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนสังคมที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น