สินค้า

Sealing Materials

Packing

The valve packings are built into the stuffing box of a valve to prevent leakage from the stem portion.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
2200, 2205 GRASEAL™ Packing Expanded graphite molded ~ 400°C N/A
2250 Low Torque Adapter Lubricated graphite yarn ~ 400°C N/A
2280-S, 2280-S-SQ Super Seal Graphite yarn with 316L filament ~ 400°C N/A
9077 NAFLON™ Carbon Fiber Carbon fiber yarn + PTFE dispersion ~ 300°C N/A
9033, 9034 NAFLON™ Fiber Packing-T 100% PTFE fiber ~ 260°C N/A
9042 NAFLON™ Fiber Packing-G 100% Expanded PTFE fiber ~ 260°C N/A

The packings for rotating equipment prevent leakage from the shaft portion of rotating equipment, such as pumps and agitators.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
9038 G-Flon Graphite filled PTFE yarn ~ 260°C N/A
9077-L NAFLON™Carbon Fiber Packing - L Carbon fiber + PTFE dispersion ~ 260°C N/A
9040-W Aramid Fiber Packing - White Aramid fiber + PTFE dispersion ~ 260°C N/A
9039 Gylon Carbonized PAN fiber + PTFE dispersion ~ 200°C N/A
2940 Graphite Fiber Graphite fiber ~ 400°C N/A

Packings for corrosive fluid prevent leakage from the shaft portion of rotating equipment, such as pumps and agitators.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
9042-OX NAFLON™ Fiber Packing-G (OX) Stretched + reinforced PTFE Easy to cut, no unraveling N/A
9042-S NAFLON™ Fiber Packing-G (S) Silicon based lubricant treated 9042-OX Easy to cut, no unraveling N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Tombo Brand Packings
...
Solventclean

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation