What We Do

NICHIAS มีบทบาทในการปิดผนึก ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ทนไฟ ป้องกันการกัดกร่อน และเทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยี การซีล

ฉนวนป้องกันการรั่วไหล

NICHIAS จำหน่ายปะเก็น บรรจุภัณฑ์ และวัสดุปิดผนึกอื่นๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวจากข้อต่อท่อในโรงงานและโรงงานทุกประเภท


เทคโนโลยี ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ด้วยการใช้เทคโนโลยีฉนวนกันความร้อนของเรา NICHIAS มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อย CO2


เทคโนโลยี กันเสียง

ฉนวนกันเสียงและการสั่นสะเทือน

โดยการลดเสียงรบกวนจากโรงงาน และเครื่องยนต์ของรถยนต์ ตลอดจนแรงสั่นสะเทือนจากเบรกรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ของNICHIAS ช่วยสร้างสภาพแวดแล้วให้เก็บเสียงได้ดีขึ้น


เทคโนโลยี ทนไฟ

การปกป้องจากไฟ

การปกป้องจากไฟไหม้ด้วยเทคโนโลยีทนไฟของนิชิอัส ช่วยกันความร้อนสูงที่อาจทำลายโครงสร้างในเตาเผาอุตสาหกรรม เตาเผาขยะ และอาคาร เทคโนโลยีเหล่านี้ป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างที่เกิดจากไฟไหม้และความร้อน


เทคโนโลยี ป้องกันการกัดกร่อน

การปกป้องจากการกัดกร่อน

ผลิตภัณฑ์ฟลูออโรโพลีเมอร์ของนิชิอัส เกิดจากการพัฒนาและค้นคว้าทางเทคโนโลยีมาเป็นเวลาหลายปี จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยการป้องกันการกัดกร่อน และการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต


เทคโนโลยี สะอาด

การปกป้องความสะอาด

NICHIAS จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่กระบวนการผลิตต้องการความสะอาดในระดับสูง


NICHIAS Five Businesses

ธุรกิจทั้ง 5 ของ NICHIAS ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม เซมิคอนดักเตอร์ และรถยนต์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฉนวนและการป้องกัน เรากำลังขยายขอบเขตธุรกิจของเราไปทั่วโลก

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของนิชิอัส มีให้เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงปะเก็น ปะเก็นเชือก ผลิตภัณฑ์ฟลูออโรโพลิเมอร์ วัสดุฉนวน และผลิตภัณฑ์ตัวกรอง โดยเน้นไปที่อุปกรณ์และเครื่องจักร สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม การแพทย์ ปิโตรเคมี ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมโลหะ

ในสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขั้นสูงของนิชิอัสจัดหาส่วนประกอบและวัสดุขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การผลิต FPD (จอแบน) สำหรับการจัดการความร้อน สารละลายเคมี และ ก๊าซ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจของนิชิอัสในส่วนของรถยนต์มีคุณสมบัติช่วยป้องกันความร้อน, ควบคุมเสียงและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสั่นสะเทือน รวมถึงวัสดุปิดผนึกที่เป็นส่วนประกอบการทำงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวและก๊าซจากแหล่งต่างๆ เช่น ปะเก็นฝาสูบ

เราผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน และฉนวนกันไฟที่ไม่ติดไฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์ปูพื้นแบบยกสูง ธุรกิจยังดำเนินการติดตั้งวัสดุในเอเชีย ธุรกิจนี้มีส่วนช่วยในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นในอาคารหลายประเภท รวมถึงอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย

ธุรกิจโรงงานพลังงานและอุตสาหกรรมของนิชิอัส ให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาและการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษา และผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุปิดผนึก ฉนวนและวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสำหรับพลังงานไฟฟ้า LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว) การกลั่นปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอุปกรณ์โรงงานอื่นๆ