เอกสารทางเทคนิค และ ดาวน์โหลด

เอกสารทางเทคนิค และ ดาวน์โหลด

การใช้แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์แสดงถึงความยินยอม เกี่ยวกับแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
คลิกที่ภาพหรือชื่อด้านล่างเพื่อดูแคตตาล็อก PDF
สามารถขอแคตตาล็อกอื่น ๆ โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อที่ส่วนท้ายของหน้านี้

โบรชัวร์ของบริษัท
...
Corporate guide
...
"You can find us anywhere" Brochure
...
TOMBO Product guide
...
Gasket Labo™
โบรชัวร์
...
Tombo Brand Gaskets
...
Tombo Brand Packings
...
NAFLON Tubing
...
PFA Chemical wares
...
Thermal Insulation Boards
...
Molten Aluminium Thermal Insulation
...
Semiconductor products
...
NAFLON Materials
...
Anti-corrosion lining
...
Elastomer O-rings
...
NAFLON Hoses
...
Vortex Gasket-NM
...
Solventclean
...
Saniclean Tri-clamp/Ferrule Gasket
...
Tombo no.1155
กรณีศึกษา
...
TOMBO No. 9001 - NAFLON PTFE Tape (Semiconductor)
...
TOMBO No. 9014 - Saniclean Gasket (Food & Beverage)
...
Ozone filter particle generation (Contamination control)
...
Case study disclaimer
รายงานทางเทคนิค
...
Development of a novel cross-linking agent
...
Technical Report - NAFLON
...
Technical Report TOMBO Blazer S2
...
Technical Report TOMBO Blazer FC FE
...
Technical Report - ROSLIM Microporous Insulation
...
Technical Report - AIRTONE ultra-lightweight sound absorption material
...
Ensuring Cleanliness of Fluoropolymer products (Part 1 of 2)
...
Ensuring Cleanliness of Fluoropolymer products (Part 2 of 2)
...
TOP TEN List by IPEEC in 2019
...
Technical Report Vortex Gasket-NM Ultra HT Use
...
NICHIAS's thermal materials used by JAXA
...
Blazer G panel
...
Pasty monolithic refractory material - FINEFLEX BIO™ CAST

เกี่ยวกับแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์