สินค้า

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

Building Materials

The raised access floor systems used in intelligent buildings create secure and comfortable office spaces - allowing for super flexibility in the positioning of electric and IT boxes.

**Please refer to the brochures at the bottom of the page.**

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
6473 NICHIAS OMEGA FLOOR™ Concrete (FRC) raised access floor - N/A
6474, 6475 NICHIAS SIGMA FLOOR™ Calcium silicate raised access floor - N/A

Nichias' fire-proofing covering materials come in a complete lineup of products, including winding type fire-proofing covering materials to be selected according to the working condition and fire-proofing covering materials for laminated rubber for use in base isolated buildings.

**Please refer to the brochure at the bottom of the page.**

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
5520 MAKIBEE™ Secure pin-to-beam fixed fire-proof blanket Column, beam N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Makibee
...
Omega Floor
...
Sigma Floor

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation