สินค้า

Thermal Insulation Materials

Heat Insulation Board

As a heat-insulation board offering both heat resistance and load resistance, the heat-insulation board for industrial equipment can be used in hot press machines and induction heating furnaces.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
6840 HEMISUL™ Use in precision devices and industrial machines Max Temperature : 500°C, Sizes (mm) : 5-75 x 900 x 1210 N/A
6850 NEOARK™ Designed for severe conditions (eg automotive ark shooter material) Max Temperature : 1000°C, Sizes (mm) : 3-40 x 400 x 500 N/A

Asbestos-free thermal insulation materials that offer outstanding non-wettability, heat insulation, and durability. It is prefered by molten aluminium industry during aluminium molding and processing.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
4720 LUMIBOARD™ Thermal insulation board for trasnfer, casting and holding Max Temperature : 1000°C, Available as : 12.7-28.5 x 1260 x 2550 mm N/A
4722-A LUMICAST™-A Castable thermal insulation Max Temperature : 1000°C, Available as : 15kg/can N/A
4723 LUMISUL™ LD Molded and sintered shapes for aluminum vessel inner linining Max Temperature : 1000°C, Available as : Made to order N/A

The general-purpose heat-insulation board consists of an inorganic material and a small amount of inorganic or organic binder, suitable for applications in backup materials for heat-resisting bricks and combustion gas seals. Also has a unique quality of expanding when exposed to heat.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
6760 VERMOFLEX™ Heat-expandable, fire-resistant sheet Max Temperature : 800°C, Sizes (mm) : 2, 3, 4 x 1000 x 1000 N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Molten Aluminium Thermal Insulation
...
Thermal Insulation Boards

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation