สินค้า

Thermal Insulation Materials

High Performance Thermal Insulation Materials

Low thermal conductivity heat-insulation materials exhibit high performance, thus saving energy and space for equipment.

They can be used in wide-ranging fields, such as industrial furnaces, combustors, and fuel cells

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
4350-GH ROSLIM™ Board Superior machinability, low dust emision Dust Emission : 0.018 [g/cm3], Max Temperature : 1000°C, Sizes (mm) : 25, 50 x 600 x 900 N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Roslim Microporous Insulation Board Data Sheet

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation