สินค้า

Thermal Insulation Materials

Applied Fiber Products

Flexible heat retaining materials that can be removed for repeated use in valves, flanges, heat exchangers, semiconductor fabricating equipment, and other heat radiating apparatuses.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
4500-CR ENETHERMO™ CR Low dust emission, reusable insulation jacket Clean room N/A
4500-PH ENETHERMO™ PH Low dust emission, reusable insulation jacket with built-in heater Semiconductor N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Enethermo

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation