สินค้า

Fluoropolymer Products

Corrosion resistant linings

Corrosion resistant lining is one of our many bespoke products. We manufacture it to your specification, abiding with any standards necessary.

By working directly with you, we can meet thickness, size and any other requirements you may have.

Please refer further to the brochure below.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
- Pipes, valves, tanks and accessories Made to order - N/A

Products lined with fluoropolymer having outstanding chemical, heat, and weather resistance are used for piping, valves, joints and liquid chemical supply tanks. Preferred product in the semiconductor, liquid crystal industries as well as medical and food fields, where contamination of liquids must be prevented.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
9966, 9946 ETFE/PFA roto lining Chemical and waste fluid storage Semiconductor N/A
9947-T NAFLON™PFA roto molded tank PFA, 100L -1000L Semiconductor N/A

Products lined with fluoropolymer have outstanding chemical, heat, and weather resistance. They are used for piping, valves, joints, and liquid chemical supply tanks. Sought out by the semiconductor and liquid crystal industries as well as medical and food fields, where contamination of liquids must be prevented.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
9035 NAFLON™coating PFA, PTFE, FEP, ETFE, PVDF,... Semiconductor N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Anti-corrosion lining

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation