สินค้า

Fluoropolymer Products

Fluoropolymer Tubing

Fluoropolymer tubes offer outstanding chemical, heat, and weather resistance. They are used for fluid transfer in a wide range of fields, such as electronics including semiconductors and liquid crystals, medical and food fields, and fine chemicals.

For specific sizes, please refer to our brochure.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
9003 NAFLON™ tube PTFE, PFA, FEP Basic, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
9003-PFA-HG NAFLON™ PFA-HG tube Chemical transportation Semiconductor, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
9003-BT NAFLON™ BT tube Bend without buckle Industrial, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
9003-PFA-NE NAFLON™ PFA-NE tube Outside surface conductivity Semiconductor, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
9003-PFA-AS NAFLON™ PFA-AS tube Inside and outside surface conductivity Semiconductor, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
9003-RPL NAFLON™ RPL tube Flexible, small bend radius Industrial, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
9055 NAFLON™ Bent tube PFA, PTFE preformed shapes Semiconductor, Size Range (ID x OD mm) : Refer to Data Sheet N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
NAFLON Tubing

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation