สินค้า

Sealing Materials

Other Sealing Products

Sealing materials for ball valve seats, diaphragm valves, and packings for corrosive fluids.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
9027 NAFLON™ PTFE Molded Packing VH, VL & D type cross-section - N/A
9029 NAFLON™ PTFE Ball Valve Seat Made to order - N/A
9080 NAFLON™PTFE diaphragm Made to order - N/A
แคตตาล็อก Downloads

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation