สินค้า

Sealing Materials

Rubber Sealing

High-performance elastomer O-rings offering outstanding chemical resistance, non-adhesive property, purity, and plasma resistance, used in semiconductor and liquid crystal panel fabricating processes.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
2675-S2 BLAZER™ S2 High-temperature steam & nucleophilic agent Max Temperature : 320°C N/A
2675-A BLAZER™ A Polar solvent resistance Max Temperature : 210°C N/A
2670-BNX BLAZER™ NEXT Heat, plasma & chemical resistance Max Temperature : 335°C N/A
2675-G BLAZER™ G RGD resistant Max Temperature : 300°C N/A

The gasket offers stable sealing performance even with a low surface pressure because of the elasticity, resilience, and conformability of its rubber.

TOMBO No. Product Name Description Application Data Sheet
2670 Rubber O-rings NBR, silicon, etc. Max Temperature : Material dependent N/A
แคตตาล็อก Downloads
...
Elastomer O-rings

* TOMBO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NICHIAS Corporation
* ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ NICHIAS Corporation