...

By: Thai Nichias | Nov 09,2023 | Activity


การท่องเที่ยวประจำปี 2566 ที่มีนา วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2566 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เราได้ทำร่วมกันคือ กิจกรรมวิธีทำไข่เค็ม ที่ศุนย์การเรียนรู้ ณ ภูกะเหรี่ยง เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใช้ชีวิตเรียบง่ายสไตล์ท้องถิ่น และช่วงเย็นเข้าพักที่มีนา วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดนครนายก