CSR & กิจกรรม

CSR & กิจกรรม

...

By: Thai Nichias | Oct 21, 2023 | CSR

CSR ประจำปี 2566- ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ณ นครนายก

CSR ประจำปี 2566- ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ณ นครนายก

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | May 10, 2023 | CSR

CSR ประจำปี 2566- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 10 พฤษภาคม 2566

CSR ประจำปี 2566- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา 10 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Oct 22, 2022 | CSR

CSR ประจำปี 2565 - ธนาคารปูม้า…คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ณ จันทบุรี

CSR ประจำปี 2565 - ธนาคารปูม้า…คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ณ จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Dec 10, 2021 | CSR

CSR ประจำปี 2564 -ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ณ มูลนิธิเพื่อนชนเผ่าเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Feb 20, 2021 | CSR

CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Oct 28, 2020 | CSR

CSR ประจำปี 2563- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา-28 ตุลาคม 2563

CSR ประจำปี 2563- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา-28 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Feb 15, 2020 | CSR

ทำซั้งเชือก (บ้านปลา) ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง

กิจกรรม CSR ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำซั้งเชือก(บ้านปลา) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำ

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Feb 10, 2020 | CSR

CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง

CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง-10 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Jan 24, 2020 | CSR

CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว

กิจกรรม CSR ประจำปี 2563 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งมอบปฎิทินที่ใช้แล้วให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Dec 21, 2019 | CSR

กีฬาประจำปี 2562 - 21 ธันวาคม 2562

กีฬาประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬา โบว์ลิ่ง ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Oct 19, 2019 | CSR

CSR ประจำปี 2562- ปลูกป่าชายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง จังหวัดระยอง

กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 700 ต้น ณ ทุ่งโปร่งทอง จังหวัดระยอง ถึงเราจะคนน้อยแต่ก็สู้ไม่ถอย จนปลูกสำเร็จครบทุกต้น และเราหวังว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกจะเติมโด

อ่านเพิ่มเติม
...

By: Thai Nichias | Apr 19, 2019 | CSR

CSR ประจำปี 2562- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมให้พนักงานรวบรวมเสื้อผ้าเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยในวันที่ 19 เมษายน 2562 ตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปส่งมอบเสื้อผ้า และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิ

อ่านเพิ่มเติม