สินค้า
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์ TOMBO ในประเทศไทย โดยธุรกิจของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์ TOMBO อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 2540

   15 Feb 2020
CSR
   24 Jan 2020
CSR
   19 Oct 2019
CSR
   21 Dec 2019
CSR
   12 Oct 2019
กิจกรรม