CSR & กิจกรรม
เลือกปี :   
   19 เม.ย. 2562
CSR
   19 เม.ย. 2562
CSR
CSR ประจำปี 2562- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา
กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมให้พนักงานรวบรวมเสื้อผ้าเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยในวันที่ 19 เมษายน 2562 ตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปส่งมอบเสื้อผ้า และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิ และกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปั่นอีกมุมเล็กๆ ต่อไป
   10 เม.ย. 2562
กิจกรรม
   10 เม.ย. 2562
กิจกรรม
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางบริษัท ได้ ทำบุญเลี้ยงอาหารเพลแด่พระสงค์จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลต่อบริษัทของเรา โดยพนักงานได้ร่วมกันถวายอาหาร และรับพรกันถ้วนหน้า
   23 ก.พ. 2562
CSR
   23 ก.พ. 2562
CSR
CSR ประจำปี 2562 ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า ณ สวนป่าสิริเจริญวรรษ
ทางบริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมมือกันทำโป่งเทียมที่ สวนป่าสิริเจริญวรรษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ เพียงเราเดิมธาตุอาหารเช่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เกลือแกง ที่มีไอโอดีนผสมกับดินบริเวณที่ขุดขึ้น ผสมจนเริ่มเข้ากันและ เติมน้ำ ก็จะละลายทำให้ดินบริเวณนั้นมีแร่ธาตุผสมอยู่ สัตว์ต่างๆ ก็จะพากันมาใช้ประโยชน์ นอกจากนนี้พวกเรายังไปยิงปุ๋ย EM Ball กันอีกด้วย
   15 ธ.ค. 2561
CSR
   15 ธ.ค. 2561
CSR
CSR ประจำปี 2561 - ปลูกปะการัง
ทางบริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำกิจกรรม ปลูกปะการัง ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ส่งเสริมการอนุรักษสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ปะการัง เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูน การเจริญเติบโตของปะการังค่อนข้างช้ามาก ปะการังมีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์น้ำในทะเลจำนวนมาก และความสวยงามของแนวปะการัง เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี ปัจจุบันปะการังเสื่อมโทรมลงไปมาก ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมปลูกปะการังในครั้งนี้ขึ้น บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป
   17 พ.ย. 2561
กิจกรรม
   17 พ.ย. 2561
กิจกรรม
การท่องเที่ยวประจำปี 2561 ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปเที่ยวที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
   3 ส.ค. 2561
กิจกรรม
   3 ส.ค. 2561
กิจกรรม
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2561
และแล้วก็มาถึงกิจกรรมแห่งปีของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ กิจกรรม NKK (นิชิอัส ไคเซ็น คัทซูโด) ซึ่งในปีนี้ บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทฯ เราเป็นบริษัทฯ เล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี