CSR & กิจกรรม
เลือกปี :   
   20 ก.พ. 2564
CSR
   20 ก.พ. 2564
CSR
CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี
CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
   24 ม.ค. 2563
CSR
   24 ม.ค. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว 24 มกราคม 2563
   15 ก.พ. 2563
CSR
   15 ก.พ. 2563
CSR
ทำซั้งเชือก (บ้านปลา) ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
กิจกรรมCSR ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำซั้งเชือก(บ้านปลา) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ชาวประมงจากการจับสัตว์น้ำอีกด้วย
   28 ต.ค. 2563
CSR
   28 ต.ค. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา-28 ตุลาคม 2563
CSR ประจำปี 2563- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา-28 ตุลาคม 2563
   10 ก.พ. 2563
CSR
   10 ก.พ. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง-10 กุมภาพันธ์ 2563
   21 ธ.ค. 2562
CSR
   21 ธ.ค. 2562
CSR
กีฬาประจำปี 2562 - 21 ธันวาคม 2562
กีฬาประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬา โบว์ลิ่ง ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562