CSR & กิจกรรม
   21 ธ.ค. 2562
CSR
   21 ธ.ค. 2562
CSR
กีฬาประจำปี 2562 - 21 ธันวาคม 2562
กีฬาประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬา โบว์ลิ่ง ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
   19 ต.ค. 2562
CSR
   19 ต.ค. 2562
CSR
CSR ประจำปี 2562- ปลูกป่าชายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง จังหวัดระยอง
กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 700 ต้น ณ ทุ่งโปร่งทอง จังหวัดระยอง ถึงเราจะคนน้อยแต่ก็สู้ไม่ถอย จนปลูกสำเร็จครบทุกต้น และเราหวังว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกจะเติมโดกลับคืนสู่ระบบนิเวศต่อไป
   12 ต.ค. 2562
กิจกรรม
   12 ต.ค. 2562
กิจกรรม
การท่องเที่ยวประจำปี 2562 ที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 12-13 ตุลาคม 2562
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปเที่ยวที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562
   16 ต.ค. 2562
กิจกรรม
   16 ต.ค. 2562
กิจกรรม
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2562-16 สิงหาคม 2562
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2562-16 สิงหาคม 2562
   19 เม.ย. 2562
CSR
   19 เม.ย. 2562
CSR
CSR ประจำปี 2562- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา
กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมให้พนักงานรวบรวมเสื้อผ้าเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยในวันที่ 19 เมษายน 2562 ตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปส่งมอบเสื้อผ้า และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิ และกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปั่นอีกมุมเล็กๆ ต่อไป
   10 เม.ย. 2562
กิจกรรม
   10 เม.ย. 2562
กิจกรรม
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางบริษัท ได้ ทำบุญเลี้ยงอาหารเพลแด่พระสงค์จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลต่อบริษัทของเรา โดยพนักงานได้ร่วมกันถวายอาหาร และรับพรกันถ้วนหน้า