CSR & กิจกรรม
   15 ธ.ค. 2561
CSR
   15 ธ.ค. 2561
CSR
CSR ประจำปี 2561 - ปลูกปะการัง
ทางบริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำกิจกรรม ปลูกปะการัง ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ส่งเสริมการอนุรักษสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ปะการัง เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูน การเจริญเติบโตของปะการังค่อนข้างช้ามาก ปะการังมีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์น้ำในทะเลจำนวนมาก และความสวยงามของแนวปะการัง เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี ปัจจุบันปะการังเสื่อมโทรมลงไปมาก ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมปลูกปะการังในครั้งนี้ขึ้น บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป
   17 พ.ย. 2561
กิจกรรม
   17 พ.ย. 2561
กิจกรรม
การท่องเที่ยวประจำปี 2561 ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปเที่ยวที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
   3 ส.ค. 2561
กิจกรรม
   3 ส.ค. 2561
กิจกรรม
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2561
และแล้วก็มาถึงกิจกรรมแห่งปีของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ กิจกรรม NKK (นิชิอัส ไคเซ็น คัทซูโด) ซึ่งในปีนี้ บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทฯ เราเป็นบริษัทฯ เล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี
   16 มิ.ย. 2561
CSR
   16 มิ.ย. 2561
CSR
CSR ประจำปี 2561 - ร่วมบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว กับที่วัดพระบาทน้ำพุ
อีกกิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานได้ส่งมอบเสื้อผ้า เพื่อบริจาคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561
   15 มิ.ย. 2561
กิจกรรม
   15 มิ.ย. 2561
กิจกรรม
กีฬาประจำปี 2561
กีฬาประจำปี 2561 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬา โบว์ลิ่ง ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561