CSR & กิจกรรม
   28 ต.ค. 2560
CSR
   28 ต.ค. 2560
CSR
CSR ประจำปี 2560 - เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านเด็กอ่อนรังสิต
อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับปี 2560 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กที่บิดามารดาไม่สามารถดูแลได้ โดย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปเลี้ยงอาหาร และทำกิจกรรม พูดคุยกับเด็กๆ ทำให้เด็กๆได้รับความอบอุ่น เด็กๆสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและหัวเราะ ดีใจที่มีพี่ๆ ไปเยี่ยม พวกเราได้เห็นรอยยิ้ม ของเด็กๆ แล้วรู้สึกอิ่มเอมใจ และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปั่นอีกมุมเล็กๆต่อไป
   26 ส.ค. 2560
กิจกรรม
   26 ส.ค. 2560
กิจกรรม
การท่องเที่ยวประจำปี 2560 ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2560 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปเที่ยวที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
   8 ส.ค. 2560
กิจกรรม
   8 ส.ค. 2560
กิจกรรม
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2560
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มบริษัทฯในเครือ เป็นการแข่งขัน เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง การทำงานในส่วนต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาและพัฒนาศักนภาพในการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป โดยทางบริษัท นิชิอัส คอร์ปอเรชั่น บริษัทแม่ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันกันทุกปี และครั้งนี้ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันภายในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกกลุ่มที่จะไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาคเอเชีย
   1 ก.ค. 2560
CSR
   1 ก.ค. 2560
CSR
CSR ประจำปี 2560- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่บ้านนกขมิ้น
สำหรับการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมของบริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทขนาดเล็กที่ต้องการแบ่งปั่นน้ำใจโดย ได้บริจาคเสื้อผ้าของพนักงาน ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในกรุ๊ปเดียวกัน) ให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเด็กกำพร้า ซึ่งตัวแทนบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้กับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเป็นผู้ส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นต่อไป
   4 พ.ค. 2560
กิจกรรม
   4 พ.ค. 2560
กิจกรรม
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัท ได้ ทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อบริษัทของเราและพนักงาน โดยพนักงานได้ร่วมกัน ถวายอาหารแด่พระสงค์จำนวน 5 รูป และรับพรกันถ้วนหน้า