CSR & กิจกรรม
เลือกปี :   
   15 ก.พ. 2563
CSR
   15 ก.พ. 2563
CSR
ทำซั้งเชือก (บ้านปลา) ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
กิจกรรมCSR ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำซั้งเชือก(บ้านปลา) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ชาวประมงจากการจับสัตว์น้ำอีกด้วย
   24 ม.ค. 2563
CSR
   24 ม.ค. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว 24 มกราคม 2563
   21 ธ.ค. 2562
CSR
   21 ธ.ค. 2562
CSR
กีฬาประจำปี 2562 - 21 ธันวาคม 2562
กีฬาประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬา โบว์ลิ่ง ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
   19 ต.ค. 2562
CSR
   19 ต.ค. 2562
CSR
CSR ประจำปี 2562- ปลูกป่าชายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง จังหวัดระยอง
กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 700 ต้น ณ ทุ่งโปร่งทอง จังหวัดระยอง ถึงเราจะคนน้อยแต่ก็สู้ไม่ถอย จนปลูกสำเร็จครบทุกต้น และเราหวังว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกจะเติมโดกลับคืนสู่ระบบนิเวศต่อไป
   12 ต.ค. 2562
กิจกรรม
   12 ต.ค. 2562
กิจกรรม
การท่องเที่ยวประจำปี 2562 ที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 12-13 ตุลาคม 2562
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ไปเที่ยวที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562
   19 เม.ย. 2562
CSR
   19 เม.ย. 2562
CSR
CSR ประจำปี 2562- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา
กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ทางบริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมให้พนักงานรวบรวมเสื้อผ้าเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยในวันที่ 19 เมษายน 2562 ตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปส่งมอบเสื้อผ้า และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิ และกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปั่นอีกมุมเล็กๆ ต่อไป